ZESTAWY NARZĘDZI

Podział ról ze względu na płeć powoli się zaciera. Nadal jednak istnieją pewne symbole i atrybuty, które świadczą o męskości lub kobiecości. Także różnice w wykonywanych obowiązkach i czynnościach na wielu płaszczyznach są wyraźnie zaznaczone. Oferta ta skierowana jest głównie do tych firm, które świadczą swoje usługi w branży budowlanej, które mają kontakt z męskim gronem klientów.