WSKAŹNIKI LASEROWE

Wskaźniki laserowe umożliwiają skupienie uwagi publiczności na konkretnych szczgółach naszej prezentacji odwracając uwagę od osoby prezentatora. Zasięg wskaźników laserowych waha się w granicach kilkunastu metrów. Wszystkie wskaźniki laserowe spełniają normy bezpieczenstwa UE.