Informacja o firmie.

Podmiotem odpowiedzialnym realizującym zamówienia jest firma PROJEKT GADŻET,  i sklep internetowy www.projekt-gadzet.pl prowadzony przez:

  

              Projekt Gadżet Angelika Dąbrowska

              Przyjaźni 14
              44-203 Rybnik, Polska

              NIP 9691482577

 

1. Postanowienia ogólne.

Zamówienie produktu jest realizowane po zaakceptowanej przez Państwa wizualizacji i wpłacie zaliczki. Akceptacja wizualizacji produktu jest przyjmowana tylko w formie pisemnej na adres mailowy podany w zamówieniu.

Firma PROJEKT GADŻET realizuje zamówienia tylko dla podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej, szkół, uczelni ,fundacji i podmiotów posiadających osobowość prawną.

Zamówienia dla jednostek budżetowych, administracji publicznej, szkół, uczelni i fundacji realizowane są bez zadatku.

Warunki płatności dla pozostałych podmiotów: 50 % zaliczki po potwierdzeniu zamówienia i akceptacji wizualizacji, pozostała część płatna przed wysyłką produktów przelewem

Termin realizacji: 3 -10 dni roboczych / w zależności od rodzaju produktu- od czasu potwierdzenia zamówienia , akceptacji wizualizacji i wpłaty zaliczki .

Koszt transportu firmy kurierskiej: po stronie Zamawiającego.

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę - firmę PROJEKT GADŻET do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

Termin realizacji rozpoczyna się wraz z momentem akceptacji projektu graficznego oraz wpłaty zaliczki 50 % wartości zamówienia brutto.

Realizacja projektu graficznego odbywa się po przesłaniu przez zamawiającego materiałów reklamowych. Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej, przesłane drogą elektroniczną na mail: biuro@projekt-gadzet.pl

Projekty graficzne przyjmujemy :

w grafice wektorowej w programie Corel Draw max do wersji 16 lub PDF w wersji wektorowej.

​Kolorystyka powinna być zdefiniowana wg wzornika PANTONE
 

2. ​​​Warunki składania zamówień ze sklepu on-line :

Dowolny produkt z oferty www.projekt-gadzet.pl można zamówić:

- poprzez stronę www.projekt-gadzet.pl,

- e-mailem: biuro@projekt-gadzet.pl

Podczas zamawiania gadżetów z nadrukiem niezbędne jest podanie:

symbolu produktu,

zamawianej ilości,

informacji oraz plików dotyczących znakowania,

danych osobowych, telefonu kontaktowego,

adresu mailowego oraz adresu do wysyłki.

- ewentualne uzupełnienie pola „Uwagi do zamówienia”o istotne informacje dotyczące cech zamawianych produktów

Warunkiem złożenia zamówienia jest pomyślne przejście procedury rejestracji firmy w systemie http://www.projekt-gadzet.pl/6/cms/kontakt.html
 

3. Rejestracja użytkowników

Zamówienia mogą składać jedynie osoby zarejestrowane. Proces rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do administratora systemu. Klientem może zostać wyłącznie osoba reprezentująca firmę, zarejestrowana w systemie oraz akceptująca jego regulamin. Nie kontrolujemy, ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym, a tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za podanie niezgodnych danych ze stanem faktycznym.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia na każdym etapie w szczególności ,gdy dane podane przez klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane do Państwa drogą mailową.

Zamówienia złożone mailowo będą uzupełnione o ewentualne koszty znakowania oraz transportu.

Podczas składania zamówienia nie obowiązują rabaty.
 

4. Formy płatności i warunki sprzedaży

Zamówienia do 1200 zł netto, pełna przedpłata.

Zamówienia powyżej 1200 zł netto, wymagana zaliczka w wysokości 50% . Reszta kwoty 50% po wykonaniu usługi płatna do 7 dni.

Termin realizacji rozpoczyna się wraz z momentem akceptacji projektu graficznego oraz wpłaty zaliczki 50 % wartości zamówienia brutto.

W przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia po wykonaniu projektu przez PROJEKT GADŻET, zamawiający wyraża zgodę na obciążenie kosztem prac projektowych wysokości 300 zł + VAT/ termin płatności 14 dni/ .Za w/w prace zostanie wystawiona faktura VAT.

Dane do wpłat

 Drukarnia Projekt Gadżet

             ul. Kilińskiego14/21

             44-193 Knurów

             NIP 969-137-07-66

nr konta ING Bank Śląski 14 1050 1298 1000 0092 7505 2877

UWAGA: w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub numer faktury pro forma.
 

5. Promocje i rabaty

Promocje i oferty specjalne na wybrane produkty dostępne są w dziale promocje.

Klienci mogą otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i nowościach pocztą elektroniczną dodając swój adres e-mail w polu Newsletter.

Rabaty nie są naliczane dla produktów w cenie promocyjnej oraz znajdujących się w dziale Promocje

Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty dla Agencji Reklamowych.

Stosowane w Sklepie rabaty i promocje nie sumują się.
 

6. Wysyłka towaru

Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru,po wcześniejszym ustaleniu tego drogą telefoniczna.

Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską – koszt przesyłki w cenniku.

Przy zamówieniach przekraczających wysokość 5000 zł netto, koszy transportu są pokrywane przez Sklep.
 

7. Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia wady,reklamowany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu,nieużywany razem z wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał i przesłać na wskazany adres do wysyłki reklamacji. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru ponosi Reklamujący. Produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania nie będą przyjmowane.

Produkty,które zostały poddane znakowaniu nie podlegają zwrotowi.

Produkty można zakupić jako wzory przed dokonaniem finalnego zamówienia-jako takie nie podlegają zwrotowi.

Z zamówienia można zrezygnować do momentu,gdy nie podjęto działań związanych :

- z zamówieniem materiałów do produkcji,

- z sama produkcją,

-ze znakowaniem towaru.

W przypadku wykrycia wady towaru lub błędnego zamówienia należy natychmiast skontaktować się z firmą.

Termin składania reklamacji do 7 od daty otrzymania przesyłki.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście pod wcześniej wskazany adres do zwrotów,z załączonym pisemnym opisem wady produktu oraz swoimi danymi i numerem zamówienia.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wypełnienia reklamacji towaru w terminie 14 dni od daty zwrotu.

Zleceniobiorca nie odpowiada za nieterminowe przesyłki firm kurierskich.

Zleceniodawca uprawnia PROJEKT GADŻET do użycia znaku towarowego, nazwy, (logo).

Zleceniodawca oświadcza,iż znak towarowy,nazwa, logo przekazane przez zleceniodawcę w celu realizacji zamówienia,są wolne od praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych, ani też nie naruszających tych praw. Nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, wynikającej z kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (art. 556 – 576 kc). Zleceniodawca oświadcza, iż ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, za materiały przekazane do realizacji zamówienia, w tym za wynagrodzenia twórców z tytułu majątkowych praw autorskich oraz że przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich i organizacji zarządzania prawami autorskimi z tego tytułu zgłoszone wobec PROJEKT GADŻET.

 

Pełna oferta dostępna na www.projekt-gadzet.pl